Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

48. godišnji sastanak EASD
1–5. oktobar 2012, Berlin, Nemačka
Ovogodišnji Kongres održan je na u Messe centru u Berlinu i imao je oko 18 000 registrovanih učesnika, što je poslednjih godina uobičajen broj učesnika. Kongres je otvorio, kao što je to uobičajeno, predsednik EASD Andrju Bolton koji je izneo aktuelne stavove ove organizacije savremenoj dijabetologji. Minkovski nagrada, ove godine, dodeljena je za istraživanja iz genetike dijabetesa i dobio ju je Timoti Mark Frejling. (ceo prilog)

 

Pretraživanje:

 
Edukativni seminari:

- Akutne komplikacije dijabetesa
- Akutne komplikacije dijabetesa kod dece i mladih
- Lečenje dijabetesa insulinom -
za medicinske sestre

- Lečenje dijabetesa
insulinom

- Prevencija tipa 2 dijabetesa
kod mladih

 

 
         
  Recept nedelje
Švarzvald torta na staroplaninski način

Masti u ishrani –
vodič za početnike
   

 

 

Generalna Skupština IDF Europe 2012.
Lisabon, Portugalija
23. septembra 2012. godine održana je godišnja Skupština IDF za region Evrope kao i prateći simpozijum ‘’Zajedno smo jači’’. Većina članica regiona imala je predstavnike na ovom skupu. Srbiju su predstavljale obe organizacije članice. Dijabetološki Savez Srbije predstavljali su dr Miodrag Đorđević, predsednik Saveza i Stela Prgomelja, podpredsednica Saveza a Savez za izučavanje dijabetesa Srbije prof dr Predrag Đorđević i prof dr Srđan Popović. (ceo prilog)

 

Projekat ''Da li naši rođaci i prijatelji imaju dijabetes?''
(opis projekta)

Program prevencije dijabetesa
u Zaječaru

XXXI Timočki medicinski dani
održaće se
od 18-19. maja 2012, Zaječar

 
         
     

Dijabetes lideri Srbije 2012 - Gamzigradska Banja
Prvi edukativni kamp za volontere Udruženja za brigu o dijabetesu
Gamzigradska Banja 29. maj-03. jun 2012.


Prvi ekudativni Kamp za osobe sa dijabetesom koje volontiraju u svojim Udruženjima organizovali su Dijabetološki Savez Srbij i Udruženje Plavi krug iz Beograda uz tehničku organizaciju Udruženja iz Zaječara. Direktor kampa bila je Tijana Milanović a autor Kampa Miodrag Đorđević. Kamp se sastojao iz dva predavanja i dve radionice tokom dana što je obuhvatalo 5 radnih sati na dan. Produkt Kampa je motivaciona radionica za promenu stila života i svako polaznik je na kraju kampa uspešno izveo svoju radionicu. Kamp je obišlo više televizijskih ekipa i novinara a predstavnici Kampa učestvovali su u emisij ‘’Na oba kanala’’ Timočke televizije i radija. (ceo prilog)

 

 

 
         
 

 

  Kopenhagen, 25-26. april 2012.
Evropski forum o dijabetesu na visokom nivou
Evropski forum o dijabetesu organizovali su Danska dijabetesna asocijacija i OECD povodom predsedavanja Danske Evropskom Unijom a cilj je bio da se naglasi da je integrisana briga o dijabetesu (prevencija, rano otkrivanje i adekvatno lečenje) način da se zaustavi epidemija dijabetesa koja predstavlja veliko ekonomsko opterećenje za sve zemlje pa i za EU.
Forum je otvorio princ Joakim i predsednica Vlade Danske, Helle Thorning-Schmidt. Među glavnim govornicima bili su Kofi Annan, bivši predsednik UN, Jean Claude Mbanya, predsednik IDF, ministarka zdravlja Danske i vodeći evropski dijabetolozi. Srbiju je predstavljala sedmočlana delegacija. (ceo prilog)

Pogledajte još:
Epidemija dijabetesa i njen uticaj na Evropu
Brošura sa evropskog foruma o dijabetesu u Kopenhagenu 2012. godine
Prevod: Miodrag Đorđević

    
         
 

  

 

  Zaječar, 21. mart 2012.
Lečenje dijabetesa insulinom
(domaći kurs druge kategorije akreditovan za medicinske sestre i tehničare)
U organizaciji Podružnice SLD u Zaječaru i Udruženja građana ‘’Diabetes Zaječar’’ , održan je kurs koji se sastojao od četri predavanja i četri vežbe koju su odrzali prim dr Miodrag Đorđević i medicinske sestre Ambulante za dijabetes u Zaječaru, Miomirka Vasković i Maja Pajkić. Cilj kursa bio je da edukuje polaznike o značaju insulina i njegovom efikasnom korišćenju kao leka kao supstitucione i suportivne terapije. Deo seminara posvećen je insulinkoj terpiji u kućnim uslovima a deo akutinim komplikacijama i lečenju drugih akutnih stanja osoba sa dijabetesom. Sve je zatim na primerima objašnjeno. Polaznici su imali ulazni i izlazni test. Sastanku je prisustovalo oko 60 registrovanih učesnika i dvadesetak posmatrača. (ceo prilog)
 

 

 
         
      Zaječar, 12. mart 2012.
Lečenje dijabetesa insulinom


PREDAVAČ:
Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević, spec. interne medicine, magistar endokrinologije,
ZC Zaječar, -Internistička službaStručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (broj: 153-02-4246/2010-02) u oktobarskom roku 2011. godine), odlukom broj A-1-3695/11 (red 343). (ceo prilog)
    
         
 

 

  Zaječar, 15. decembar 2011.
Prevencija tipa 2 dijabetesa kod mladih – obuka za izvođenje radionice (akreditovan seminar za lekare, medicinske sestre, stomatologe )
U organizaciji Podružnice SLD u Zaječaru i Udruženja građana ‘’Diabetes Zaječar’’, održan je seminar koji se sastojao od tri predavanja i demonstracione radionice koju su izveli volonteri Udruženja. Cilj seminara je da obuči polaznike radionici kojom se mogu edukovati učenici nižih razreda osnovnih škola i motivisati za zdrav stil života. Sastanku je prisustvovalo oko 70 registrovanih učesnika i dvadesetak posmatrača. (ceo prilog)
 

 

 
         
 

 

 

Potrošnja insulina u Zaječaru i okolnim mestima tokom 2011. godine
Miodrag Đorđević, Dragana Branković-MinčićSrbija je po godišnjoj potrošnji insulina po građaninu među poslednjima u Evropi. Iza Srbije (u kojoj se troši 162 jedinice insulina po stanovniku godišnje) samo su Rumunija (151 jedinica po stanovniku godišnje), Letonija (139 jedinica po stanovniku godišnje) i Litvanija (137 jedinica po stanovniku godišnje. Prosečna potrošnja u Evropi je 278 jedinica po stanovniku godišnje a najveća potrošnja je u Finskoj (450 jedinica po stanovniku godišnje). Potrošnja u Zaječaru je 362 jedinice po stanovniku godišnje. (ceo prilog)

Diabetes mellitus i komplikacije u Gradu Zaječaru u 2011. godini
Prim dr Miodrag Đorđević
Prevalenca dijabetesa u Zaječaru u grupi punoletnih građana, 2011. godine, bila je 6.06% a incidenca 634/100 000 građana. Prikazane su makro i mikrovaskularne komplikacije prema dostupnim bazama podataka i prospektivnim praćenjem. (ceo prilog)
 

Uvođenje insulinske terapije u Zaječaru tokom 2009. i 2010. godine
i jednogodišnje praćenje

Miodrag Đorđević , Miomirka Vasković, Maja Pajkić
Zdravstveni centar ‘’Zaječar’’

Tokom 2009. godine 187 osoba započelo je insulinsku terapiju a 2010. godini 162 osobe. Što se tiče ukupnog obuhvata insulinske terapije, 2009. godine, od 3152 osobe koje su imale aktivan karton, 1210 osoba lečila se insulinom a u 2010. od 3430 osoba, insulinom su se lečile 1304 osobe. (ceo prilog)

    
         
 

 

  IDF 2011, svetski Kongres o dijabetesu, Dubai, 4-8. decembra 2011.

Svetski kongres o dijabetesu održan je u Trgovninskom Centru u Dubaiu, UAR i bilo je registrovano oko 14 hiljada učesnika. Srbija je imala tridesesetak predstavnika od toga Dijabetološki Savez Srbije četri, dr Miodrag Đorđevic, delegat na Skupštini, Stela Prgomelja i Bojana Marković, u Global Vilage i Jelena Marković je bila učesnik Programa za mlade lidere. Predsednik programskog Odbora bio je prof Stefano del Prato. Na Kongresu su osim novina o patofiziologiji i kliničkom pristupu dijabetesu, bili organizovani skupovi o organizaciji lečenja dijabetesa, edukaciji i samokontroli. Posebno interesantne bile su sesije ‘’pro et contra’’ u rešavanju važnih problema u dijabetologiji.
Naredni Kongres IDF biće organizovan u Melburnu, Australija 1.-5. decembra 2013. godine. (ceo prilog)

 

 

 
         
 

 

 

Ambulantno Lečenje dijabetesa u Zaječaru 2011. godine
Prim dr Miodrag Đorđević


Prikaz Diabnet baze podataka
U elektronskoj bazi podataka, koja se koristi u Ambulanti za dijabetes, 31. decembra 2011. godine bile su registrovane 3680 osoba. Prikazani su faktori rizika, ispoljene komplikacije i terapija u celoj grupi obolelih osoba u jasno definisanoj populaciji (građani Zaječara).
(ceo prilog)

Analiza lečenja osoba sa dijabetesom lečenih u Ambulanti za dijabetes
u Gradu Zaječaru tokom 2011. godine
Prim dr Miodrag Đorđević


Prikaz Diabnet baze podataka
U Ambulanti za dijabetes, tokom tokom 2011. godine lečeno je 2335 osoba. Svi pregled upisivani su u elektronsku bazu podataka i analiza podataka iz nje potiče. U bazi podataka aktivno je 3430 kartona, što znači da je godišnju kontrolu imalo 63,45 % registrovanih osoba sa dijabetesom. Od osoba koje se nisu javile na pregled tokom 2011. godine 494 osoba imalo je poslednji pregled tokom 2010. godine. (ceo prilog)

Dijabetesna retinopatija u Zaječaru 2011. godine – Ambulatno praćenje
Prim dr Miodrag Đorđević

U elektronskoj bazi podataka, koja se koristi u Ambulanti za dijabetes, 31. decembra 2011. godine bilo je registrovano 3680 osoba a u ovoj grupi 218 osoba imalo je dijagnostikovanu dijabetesnu retinopatiju. Rano otkrivanje dijabetesne retinopatije, pedantno praćenje i upućivanje na lasersku fotokoagulaciju, godinama se u Zaječaru sprovodi i obuhvat osoba da dijabetesom koje imaju godišnji pregled raste iz godine u godinu. Rano otkrivanje promena na očnom dnu radi se oftalmološkim pregledom pri čemu se u Ambulatni za dijabetes brine o tome da osobe sa dijabetesom na vreme budu upućene i ravnomerno tokom godine raspoređene. Na pregled se ide sa kartonom iz Ambulante za dijabetes tako da oftalmolog ima uvid u terapiju i svoje prethodne preglede. (ceo prilog)

     
         
 

 

 

Skupština IDF Europe i 21. generalna Skupština IDF,
Dubai, 2. i 3. decembar 2011.U hotelu The Ritz-Carlton 2. decembra održana je Skupština IDF Europe radnog karaktera. Usvojen je finansijski izveštaj, donešen plan rada za naredni period i usvojen izveštaj o radu. Skupštinom je predsedavao Chris Delicata. Na Skupštini je su prikazani projekti koji su u toku i u kojima IDF Europe učestvuje i jedan od njih je i DEPAC u koji je uključen i Dijabetološki Savez Srbije. (ceo prilog)

     
         
 
 
 

Budimpešta, Mađarska,
24-25. novembar 2011.
4. godišnji sastanak istočnoevropskog savetodavnog Odbora kompanije Novonordisk


Sastanak je održan u hotelu Radison Blue. Srbiju su predstavljali prof dr Aleksandar Đukić, prim dr Miodrag Djordjević i dr Marko Sekulić. Sastanak je uglavnom bio fokusiran ka unapređenju insulinske terapija u regionu koji je okupljen, značaju novih insulinskih analoga u smanjivanju rizika od hipoglikemije i poboljšanju glikoregulacije kao i mogućnostima kombinovanja insulina sa inkretinskim analozima. (ceo prilog)

     
         
 
 
 

Beograd, 17-20. novembar 2011.
7. srpski Kongres o šećernoj bolesti


Kongres je održan u hotelu Continental i bilo je 1050 registrovanih učesnika. Organizovana je posebna sesija za medicinske sestre kao i sesija ’’Živeti sa dijabetesom’’ u kojoj je prikazan rad i aktivnost Udruženja koja se bave promocijom dijabetesa i organizovan Okrugli sto o planovima za dalje aktivnosti. Farmaceutske kuće organizovale su brojne i vrlo korisne satelitske simpozijume. Organizovane su interdisciplinarne sesije i bilo je tridesetak gostiju iz inostranstva među kojima je bio i potpredsednik IDF, Wim Wientjens.
(ceo prilog)

     
         
 
 
 

Beograd, 19. novembar 2011.
Živeti sa dijabetesom
(poseban program 7. srpskog Kongresa o šećernoj bolesti)


Program Kongresa namenjen Udruženjima građana koja se bave brigom o dijabetesu u Srbiji sastojao se iz dva dela. Prvog, simpozijumskog tipa koji je otvorio specijalni gost, Wim Wientjens, potpredsednik IDF i govorio o svom životu sa dijabetesom a nastavio se prikazom rada tri Saveza koji postoje u Srbiji i prikazom aktivnosti Plavog kruga iz Beograda i Ninoslava Raškovića, maratonca sa dijabetesom. (ceo prilog)

     
         
 
 
 

Beograd, 14. novembar 2011.
Diabetes Forum 2011:
Utičimo na dijabetes. Sada


U Svečanoj Sali skupštine Grada održana je konferencija posvećena svetskom Danu dijabetesa. Skupu je prisustvovao i otvorio ga Ministar zdravlja dr Zoran Stanković. Prof dr Nebojša Lalić održao je predavanje o UN samitu u Njujorku o hroničnim nezaraznim bolestima, koji je održan septembra 2011. i značaju ove inicijative na brigu o dijabetesu. Dr Miodrag Đorđević, predsednik Dijabetološkog saveza Srbije izložio je doprinos građanskih inicijativa na tokove brige o dijabetesu u Srbiji. (ceo prilog)

     
         
 

 

 

Beograd, 3. novembar 2011.
Forum o dijabetesu u organizaciji Ambasadora Danske njene ekselencije MetteKjuel Nielsen i kompanije Novo NordiskU Rezidenciji njene ekselencije odrzan je forum o dijabetesu odrzan je skup čiji je bio cilj da se doprinese globalnom nastojanju da se zaustavi pandemija dijabetesa i drugih hroničnih nezaraznih bolesti i najave aktivnosti koje će se u Srbiji održati povodom svetskog dana dijabetesa. Forum je započela njena ekselencija isiticanjem značaja prevencije dijabetesa, profesor Lalić održao je predavanje na kome je predstavio Rezoluciju UN o hroničnim nezaraznim bolestima a veče je nastavljeno razgovorom o problemu uz koktel. (ceo prilog)

     
         
 
 
 

47. godišnji sastanak EASD
12 –16. septembar 2011, Lisabon, Portugalija


Ovogodišnji Kongres održan je na u Expo centru u Lisabonu i imao je oko 18 000 registrovanih učesnika, što je poslednjih godina uobičajen broj učesnika. Kongres je započeo Minkovski nagradom koju je ove godine dobio Emin Satar iz Škotske i prikazao je mogučnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti kod osoba sa dijabetesom. Jedna od glavnih tema Kongresa i ove godine bila je povezanost kancera i dijabetesa kao i buducnost upotrebe metformina u antikancerskoj terapiji. Sve sesije bile su dobro posecene a one najpopularnije imale su i više od 10 hiljada učesnika.
Kongresu je prethodio dan kad su farmaceutske kuće održavale svoje satelitske simpozijume. Kompanija Novonordisk predstavila je svoj dugodelujuci analog Degludec i akutelne stavove o terapiji inkretinima, kompanija Lilly exenatid produzenog dejstva koji se daje jednom nedeljno. Vecina ostalih satelitskih simpozijuma bavila su se DPP-4 inibitorima, inkretinima i mogucnostima sprecavanja komplikacija dijabetesa. (ceo prilog)

     
         
 

 

 

Sofija, 17-19. jun 2011.
Treća internacionalna Accu-Check konferencija o edukaciji i lečenju dijabetesa


Kompanija Roch odganizovala je regionalni sastanak o značaju samomerenja glikemija za glikoregulaciji osoba sa dijabetesom i smanjivanju komplikacija. Prikazani su prinicipi samokontrole u pojedinim zemljama regiona, razmatrana su prava pacijenata i mogućnosti da se samokontrola i edukacija unapredi. (detaljnije)Na fotografji: Goran Petrovski, Nebojša Lalić, Aleksandra Jotić, Slobodan Antić, Miodrag Đorđević

 

Revije o dijabetesu


http://dijabetesimi.wordpress.com/ 

 

 
         
 

 

 

Beograd, 18-21. maj 2011.
2. postdiplomski kurs EASD –
Aktuelni koncepti terapije dijabetesa
i komplikacija


Kurs je održan u beogradskom hotelu M i pohadjalo ga je oko 340 polaznika iz dvadesetak evropskih zemalja. Svi najavljeni predavaci održali su svoja predavanja i radionice a posećenos je bila na zavidnom nivou. Kursem je rukovodio Cornelius Tack iz Holandije a lokalni organizatori bili su Nebojša Lalić i Tadej Battelino iz Slovenije.
Posebno interesovanje izazvale su radionice u kojima su predavači na primerima iz prakse sa polaznicima kursa dolazili do praktičnih rešenja datog problema. Jedan od gostiju bio je John Pickup, doktor koji je razvio insulinsku pumpu kao način lečenja osoba sa dijabetesom i razvijao glukozne senzore.
(ceo prilog)

 

 
         
 

Prevencija i lečenje dijabetesnih komplikacija – kardiovaskularna oboljenja
Standardi kliničke prakse u terapiji dijabetesa – preporuke ADA 2010
Pripremio:
prim dr Miodrag Đorđević

 

Beograd, 12. maj 2011.
Unapredimo brigu o dijabetesu u Srbiji –
prvi okrugli sto Dijabetološkog Saveza Srbije


Dijabetološki Savez Srbije započeo je diskusiju o brizi za dijabetes u Srbiji kako bi bio postignut konsenzus među Udruzenjima, koje se dijabetesom bave, kako bi mogli dalje da ga usklađuju sa drugim interesnim grupama i na kraju postignu prihatljiv dogovor sa Državom i Zavodom za zdravstveno osiguranje. Sastanku je prisustovao i prof dr Nebojša Lalić. Diskusiji je predhodio prikaz kampanje koju je uradio Plavi Krug kojom je prezentovano 5 gorućih problema osoba sa dijabetesom a posle diskusije prikazane su aktuelne aktivnosti Udruženja iz Pirota, Zrenjanina i Zaječara. (ceo prilog)

 

 
         
 

Standardi kliničke prakse u terapiji dijabetesa – preporuke ADA 2010
Pripremio:
prim dr Miodrag Đorđević
(preuzmite tekst)

Korelacija glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) sa prosečnom glikemijom    

 

Krakov, Poljska,
31. mart - 1. april 2011.
13. panel DEPAC


Na ovom sastanku doneta je odluka o izgledu upitnika za opservacionu DEPAC 2 studije kojom ce se napraviti presek stanja dijabetološke zaštie u državama članicama, određena je veličina ispitivane grupe za svaku zemlju učesnicu i određen način za slučajni odabir bolesnika u Studiju. Na sipozujumu, prikazano je lečenje dijabetesa u Poljskoj, registar osoba sa dijabetesom u Hrvatskoj, registar dece sa dijabetesom u Evropi (SWEET project) kao i pripreme za Rezoluciju UN za hronične nezarazne bolesti i IDF kongres. Srbiju su predstavljali doc dr Teodora Beljić, prim dr Miodrag Djordjević i dr Aleksandar Ćirić.
(ceo prilog)

 

Međunarodna povelja
o pravima i odgovornosti osoba sa dijabetesom
International Diabetes Federation (IDF)

Novolet zamena

Kompanija Novo Nordisk donela je odluku da sa tržišta Srbije povuče iz prodaje insuline u NovoLet® brizgalicama i zameni ih savremenijim brizgalicama. Proces zamene trajaće do aprila 2011. godine.

 

 
         
 
Indeks telesne mase
(Body mass index – BMI)

kao način određivanja ishranjenosti dece
(ceo tekst)

Preporučena fizička aktivnost
- za odrasle osobe
 od 18 do 65 godina
- TAE – BO (kick aerobic)
- Vežbe za kondicioni trening   

  Zaječar, 17. mart 2011.
Udruzenje penzionera ’’Kraljevica’’
Demonstracija motivacione radionice
’’Doživeti stotu’’


Volonteri Udruženja u Zaječaru započeli su edukaciju osoba koje su u riziku da dobiju dijabetes početkom marta 2011 edukacijom građana u malim grupama, što je treća faza projekta koji je započeo 2009. godine. U protorijama zaječarskog Crvenog krsta, grupa penzionera testirana je na rizik za dijabetes ’’Finskim upitnikom’’, prikazano je edukativno predavanje a zatim su volonteri sa svakim slušaocem napravili ’’mudar plan’’ o promeni neke loše navike. (ceo prilog)

 

Diabetes and cardiovascular disease EASD study group (D&CVD)
11-14 novembar 2010, Beograd
Web Site: www.smart4.co.rs 

2. srpski kongres endokrinologije
2.-5. decembar 20108. Beograd
Web Site: www.kes2010.com

 
         
 
 
  Organizacija brige o osobama sa dijabetesom u Zaječaru

Dijabetes je hronična multisistemska bolest koja zahteva godišnju specijalističku evaluaciju koja je detaljna, efikasna i korisna za osobu sa dijabetesom. Cilj godišnjeg pregleda treba da bude celokupno sagledavanje osobe sa dijabetesom jer dijabetes može da ošteti gotovo sve sisteme u organizmu. Godišnji pregled treba da bude pod kontrolom doktora edukovanog za lečenje dijabetesa. (ceo prilog)
 

Čarobna kuhinja
(lakše sa dijabetesom)

autor: Violeta Orešković

 
         
 
Da li Vam preti
dijabetes tip 2
?
Upitnik za procenu rizika od nastanka dijabetesa tipa 2
Prema Nacionalnom vodiču za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti "PREVENCIJA TIPA 2 DIJABETESA"
 

Obeležavanje svetskog Dana dijabetesa u Zaječaru 2011. godine

Svetski dan dijabetesa 2011.

 

 
         
 
Lečenje dijabetesa u Steno diabetes centru – Kopenhagen, Danska
(ceo prilog)

Lečenje dijabetesa u Holandiji
 (ceo prilog)
  Ukusi Mediterana, treća sveska serijala Čarobna kuhinja (lakše sa dijabetesom)
Nedavno je iz štampe izašao novi kuvar Violete Orešković i time su započela tematska izdanja ovog serijala. Tiraž izdanja je 5000 primeraka a kvalitet i struktura monografije potpuno odgovaraju prethodnim sveskama. Predgovor je napisao Miodrag Đorđević.
Monografije se mogu kupiti preko internet knjižare (www.knjizara.com), preko e-mail-a (kuhinja.carobna@gmail.com) ili na broj telefona 064 63 57 476. (detaljnije)

Promocija zbirke recepata
u poslastičari ''Mali princ'' u Beogradu

   
         
    Sekcija za promociju zdravih stilova života
Medicinske škole u Zaječaru 2010/2011
.

Sekcija ulazi u treću godinu Projekta prevencije dijabetesa u Zaječaru. Posle edukacije djaka nižih razreda osnovnih škola kada uz njihovu pomoć testirano više od 4000 građana Zaječara na rizik za nastanak dijabetesa, u drugoj godini projekta podaci su analizirani, formirana je baza podatak i polaznici su edukovani za motivacionu radionicu za promenu stila života odraslih osoba. Radinica je demonstraciono izvedena. U narednoj školskoj godini planira se kurs o edukaciji odraslih osoba ''Prevencija i lečenje aterosklerotskih oboljenja i nastavak kursa ''Kako pripremiti i napisati stručni ili naučni rad''. Planira se formiranje malih grupa za edkuaciju odralih i jednogodišnji kurs promene stila života po programu ''Image project-a'' (O radu Sekcije)

   
               
 
 
  Edukacija odraslih po programu
’’Image project’’-a


Volonteri Udruženja u Zaječaru započeli su edukaciju osoba koje su u riziku da dobiju dijabetes početkom marta 2011 edukacijom građana u malim grupama, što je treća faza projekta koji je započeo 2009. godine. Radionice se drže u prostorijama Preventivnog centra ZC ’’Zaječar’’ i na prvoj radionici donosi se MUDAR plan za promenu stila života. Planira se da tokom godine svaka grupa ima ukupno 6 radionica. (ceo prilog)


 

 
Podržavamo
 
 
         
    Šesta Škola dijabetesa
Edukativni kamp za tinejdžere, Gamzigradska Banja 23-27. januar 2012.

Tema ovogodišnjeg kampa je prevencija kasnih komplikacija dijabetesa

Organizatori:
- Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar
- Medicinska škola iz Zaječara

Organizacija kampa je neprofitna

Rukovodilac i autor kampa: prim mr sc dr Miodrag Đorđević
Vreme održavanja kampa: 23-27. januar 2012. godine
Program edukacije na kampu zasnovan je na edukativnom materijalu IDF
(materijal se može pogledati na Web site www.idf.org) i
edukativno materijalu Projekta IMAGE (www.image-project.eu)
(pogledajte ceo prilog)

 
Slike iz Srbije na Web Site-u Global diabetes walk

Akciju ''Šetnjom protiv dijabetesa'', pored hiljada osoba iz više od 70 zemalja sveta podržali su građani Zaječara i Čačka i fotografije sa njihovih akcija postavljene su na oficijelnom Web Site-u ove inicijative.
www.globaldiabeteswalk.net/
composite-2099.htm
 
           

 

 
         
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend